តារា​ស្រី​បរទេសទាំង​10​នាក់​និយមបញ្ចេញ​ភាព​សិច​ស៊ី

កោះសន្តិភាព​សូម​បង្ហាញ​ជូន​តារា​ស្រី​បរទេស​១០​នាក់​ដែល​និយម​បញ្ចេញរាង​សិច​ស៊ី​នៅ​ទី​សាធារណៈ ដោយ​យោង​តាម​គេហទំព័រ Lollipop ៖
១-​នាង Bella Thorne វ័យ​១៨​ឆ្នាំ
២-​នាង Shailene Woodley វ័យ​២៤ ឆ្នាំ
៣-​នាង Demi Lovato វ័យ​២៣​ឆ្នាំ
៤-​នាង Ariel Winter វ័យ​១៨​ឆ្នាំ
៥-​នាង Chloe Grace Moretz វ័យ​១៩ ឆ្នាំ
៦-​នាង Kylie Jenner វ័យ​១៨​ឆ្នាំ
៧-​នាង Jenifer Lawrence វ័យ​២៥​ឆ្នាំ
៨-​នាង Ariana Grande វ័យ​២២​ឆ្នាំ
៩-​នាង Selena Gomes វ័យ​២៣​ឆ្នាំ
១០-​នាង Sophie Turner វ័យ​២០​ឆ្នាំ