ចម្រៀង​ពី​អ្នក​ម្តាយ ធ្វើឱ្យ​អ្នកមើល​ហើយ​រំជួលចិត្ត​រហូត​ស្រក់​ទឹកភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​

6 Videos


ពិតជាចាក់ដោតដួងចិត្តឥតឧបមាសម្រាប់កូនៗគ្រប់រូប បន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូចម្រៀងដែលបង្កប់នូវរយពាន់ម៉ឺនសែនអត្ថន័យពីទឹកចិត្តអ្នកម្តាយ ព្រោះចម្រៀងនេះបានរៀបរាប់ខ្សែជីវិតអ្នកម្តាយដែលខិតខំប្រឹងតស៊ូមិនខ្លាចក្តីនឿយហត់ដោយសារកូនជាទីស្រឡាញ់ ។

ចម្រៀង​ពី​អ្នក​ម្តាយ ធ្វើឱ្យ​អ្នកមើល​ហើយ​រំជួលចិត្ត​រហូត​ស្រក់​ទឹកភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​

វីដេអូចម្រៀងដែលពោរពេញដោយអត្ថន័យនេះ បានផ្តល់ជាគតិឱ្យកូនៗចេះគិតពិចារណា និង យល់ច្បាស់ពីទំហំចិត្តមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់អ្នកម្តាយចំពោះកូនៗ ពិសេសការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនៃជីវិតលោក ដើម្បីស្ទូយកូនឲ្យបានប្រសើរ ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ ដោយមិនចង់បានការតបស្នងអ្វីមកវិញឡើយ ។ ទឹកភ្នែកនឹកស្រក់ចុះ រួមជាមួយក្តីអួលអាក់ក្នុងឱរ៉ា ព្រោះតែនឹកអាណិតអ្នកម្តាយកម្សត់ដែលតស៊ូពុះពារគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែកូនៗ ។

ចម្រៀង​ពី​អ្នក​ម្តាយ ធ្វើឱ្យ​អ្នកមើល​ហើយ​រំជួលចិត្ត​រហូត​ស្រក់​ទឹកភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​
ចម្រៀង​ពី​អ្នក​ម្តាយ ធ្វើឱ្យ​អ្នកមើល​ហើយ​រំជួលចិត្ត​រហូត​ស្រក់​ទឹកភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​
ចម្រៀង​ពី​អ្នក​ម្តាយ ធ្វើឱ្យ​អ្នកមើល​ហើយ​រំជួលចិត្ត​រហូត​ស្រក់​ទឹកភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​

ចង់ដឹងថា ចម្រៀងរៀបរាប់ពីទឹកចិត្តអ្នកម្តាយមានបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ និង អប់រំយ៉ាងណាចំពោះកូនៗនោះ សូមទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅ៖ សាកល