​ក្រុមហ៊ុន​ភេសជ្ជៈ​កម្ពុជា​កូ​កា​-​កូ​ឡា សហការ​ជាមួយ​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្ដីអំពី​”​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​វប្បធម៌​នៃ​ការបង់ពន្ធ​”

dnt-news : ​ក្រុមហ៊ុន​ភេសជ្ជៈ​កម្ពុជា​កូ​កា​-​កូ​ឡា សហការ​ជាមួយ​គម្រោង​ធនធានមនុស្ស និង​ការងារ​របស់​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្ដីអំពី​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​វប្បធម៌​នៃ​ការបង់ពន្ធ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​ឯកឧត្ដម នួន ផា​រ័ត្ន តំណាង​ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ា​