គឹម លីហ្សា លែង​ខ្វល់​រឿង​ថែ​រាង សំខាន់​កូន​មាន​សុខ​ភាពល្អ​

​ភ្នំពេញៈ អតីត​តារា​សម្តែង​សម្បុរ​ស អ្នកនាង គឹម លីហ្សា បាន​ទម្លាយ​ជា សាធារណៈ​ថា នាង​ពីមុន​ជានា​រី ដែល​ចូលចិត្ត​លេងខ្លួន ថែ​រាង​ឲ្យ​ស្រ​ឡូ​ន ស្រស់ស្អាត​តែ​ដល់ពេល​មានកូន​អ្វី​គ្រប់យ៉ាង នាង​មិន​ខ្វល់​ទេ ជាពិសេស​ការ​ថែ​រាង ឲ្យ​មើលទៅ​ស្អាត ស្រ​ឡូ​ន អ្វីដែល​សំខាន់​នោះ គឺ​កូន​របស់​នាង​មាន​សុខ​ភាពល្អ ។​