លោក Donald Trump យកឈ្នះ​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី ក្នុង​រដ្ឋ​ចំនួន​ប្រាំ​បន្ថែមទៀត នៅ​ភាគ​ឦសាន​

dnt-news : បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ដែល​កំពុង​នាំមុខ ក្នុង​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ លោក ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​ភ៍ (Donald Trump) បាន​យកឈ្នះ​នៅ​បណ្តា​រដ្ឋ​ចំនួន​ប្រាំ​បន្ថែម​ទៀតហើយ នៅ​ភាគ​ឦសាន​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​នាំ​ឲ្យ​បេក្ខជន​ក្នុង​គណបក្ស​ដូចគ្នា​ផ្សេងៗ​ទៀត ហាក់​កាន់ តែ​អស់សង្ឃឹម​។ នេះ​បើតាម​ការចេញផ្សាយ​មុននេះ