ចង់​ញ៉ាំ​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់ ជាមួយ​លោក Tim Cook នាយក​ប្រតិបត្តិ Apple យ៉ាងហោចណាស់​ត្រូវចំ​ណា​យ ២០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​

(​អាមេរិក​)៖ តើ​លោកអ្នក​ចង់​ទទួលទាន អាហារ​ថ្ងៃត្រង់​ជា​លក្ខណៈ​ឯកជន ជាមួយ​លោក Tim Cook នាយក​ប្រតិបត្តិ​(CEO) របស់​ក្រុមហ៊ុន Apple ដែរ ឬទេ​? លោកអ្នក​ប្រហែលជា ត្រូវ​ចំណាយ​ច្រើន​បន្តិច​ហើយ ពោលគឺ​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រាក់​ប្រមាណ ២០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក ទើប​អាច​ទទួល​អាហារ​ថ្ងៃត្រង់ និង​ញ៉ាំ​កាហ្វេ​ជាមួយ​លោក Tim