ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត Rolls-Royce ផលិត​រថយន្ត​ពិសេស​ស៊េរី Nautical សម្រាប់​ទីផ្សារ​អារ៉ាប់​

(​អង់គ្លេស​)៖ ក្រុមហ៊ុន​រថយន្ត Rolls-Royce បានផ្ដល់​ការគោរព​ដល់​លោក Ahmad Ibn Majid ដែលជា​នាវិក​អារ៉ាប់​ដ៏​ល្បីល្បាញ តាមរយៈ​ការផលិត​នូវ​រថយន្ត​ច្នៃ​ដ៏​ពិសេស​បំផុត ក្នុង​ចំនួន​កំណត់ ស៊េរី Nautical ដើម្បី​រំ​ឮ​ក​ដល់​ស្នាដៃ​របស់លោក ។​