សុង ជុង គិត តារា​កូរ៉េ​ទទួលបាន​កុងត្រា​៤​ពាន់​លាន​វុន​ពី​ក្រុមហ៊ុន​គ្រឿងសម្អាង​ចិន​

dnt-news : លោក សុង ជុង គិត (Song Joong Ki) តារាភាពយន្ត​ដ៏​ស្រស់​សង្ហារ​ទើប​នឹងមាន​ទីផ្សារ​នៅក្នុង​មជ្ឈដ្ឋាន​តារា បាន​ចុះកិច្ចសន្យា​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា​៤​ពាន់​លាន​វុន​ជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន​គ្រឿងសម្អាង​ចិន​មួយ​។​