ដៃគូ ខាន់ ជែ​ម​ស៍ គ្មាន​មហិច្ឆតា​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​

dnt-news : MC Bull ដៃគូ លោក ខាន់ ជែ​ម​ស៍ ថ្លៃ​ង​មកកាន់ Sabay ថា​ប្រឡូក​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​នេះ លោក​គ្មាន​គោលបំណង​អ្វី​ធំ​ឡើយ គឺ​កើតចេញពី​ការស្រលាញ់ និង​និស្ស័យ​តែប៉ុណ្ណោះ​។
“​ខ្ញុំ​គ្មាន​គោលបំណង​អ្វី​នោះទេ អ្វីដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​គ្រាន់តែ និស្ស័យ និង​ការស្រលាញ់​ចូលចិត្ត របស់ខ្ញុំ​ប៉ុណ្ណោះ​”​។​