ត្រចៀក​ចេះតែ​រមាស់​មិន​បាត់ តើ​ត្រូវ​ដោះស្រាយ​ដូចម្តេច ?

6 Videos


​សំណួរ
​មាន​អារម្មណ៍​ថា​រមាស់​មិន​ឈប់​ត្រង់​រន្ធ​ត្រចៀក​រហូត​ទាល់តែ​ត្បារ​ជាប់​ជាប្រចាំ​ដើម្បី​បំបាត់​អាការ​រមាស់​ទៅវិញ ។ ការប្រើ​វិធី​ត្បារ​អាច​បំបាត់​អាការ​ត្រឹមតែ​មួយសន្ទុះ​ធំ​ទេវា​នឹង​វិល​ត្រឡប់មក​វិញទៀត​ជា​រៀងរាល់​លើក ។ ខ្ញុំ​បាន​ទិញ​ថ្នាំ​មក​ប្រើ ប៉ុន្តែ​ក៏​មិនមាន​ប្រសិទ្ធភាព ។ តើ​ត្រូវ​ដោះស្រាយ​ដូចម្តេច ?