ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​

6 Videos


ជាព័ត៌មានក្តៅគគុកមួយ ដែលនាង មៈណាវ សនស៊ីល (Sornsin Maneewan) ដែលជាតារាស្រីរបស់ប៉ុស្តិ៍ ៧ ហើយក៏ជាតារាស្រីក្នុងរឿង «កំពូលប៉ូលិសកាច់ចង្កូមគោ» (Khun Krathing) ដេកមិនលក់ បក់មិនល្ហើយ កំពុងត្រៀមប្តឹងអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានថានាងជាប្រពន្ធចុងរបស់លោក បាន់ហាន សិល្បៈអាឆា អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ។

ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​

ក្រោយពីពិភពអនឡាញថៃ បាន Share រូបថត និង ខ្លឹមសាររបស់នាង មៈណាវ ថាជាប្រពន្ធចុងរបស់លោក បាន់ហាន់ សិល្បៈអាឆា និង ថាមានកូនម្នាក់អាយុ ៥ ខួប ដែលនាងបានទៅចូលរួមបុណ្យសពរបស់គាត់មក ខ្លឹមសារនោះមានន័យដូចតទៅ៖ «មៈណាវ ភរិយាចុងក្រោយរបស់ បាន់ហាន់ មានកូនម្នាក់អាយុ ៥ ខួប ជា Miss Teen អ្នកស្រុកសុផាន់បុរី RIP» ។

ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​

នាង មៈណាវ ក៏បានរួសរាន់ចេញមុខបកស្រាយជាបន្ទាន់ថា «រូបនោះមិនមែនជារូបនាងទេ ហើយនាងសុំដាស់តឿនអ្នកគ្រប់គ្នា កុំជឿរឿងនេះឱ្យសោះ ដោយនាងបញ្ជាក់ថា នាងបានទៅប្រទេសហុល្លង់តាំងពីថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសាមកម្ល៉េះ »។

ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​

នាងបានបន្ថែមទៀតថា «ម្តាយរបស់នាងបានខឹងយ៉ាងខ្លាំង ហើយខ្ញុំក៏ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែរ ក្នុងពិធីបុណ្យសពលោក បាន់ហាន់ អ្នកស្រុកស៊ុផាន់បុរី មកចូលរួមច្រើនដែរ… មិននាំគ្នា Share រឿងល្អរបស់លោក បាន់ហាន់ បែរជាយករឿងមិនពិតមកនិយាយឥតប្រយោជន៍ទៅវិញ… ២-៣ ថ្ងៃមកនេះ ខ្ញុំបានព័ត៌មាននេះពីប្រទេសថៃមកវិញទេ ហើយជួយផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់នាងខ្ញុំ … ដោយសារនាងខ្ញុំជាប់ថតល្ខោន និង ធ្វើជំនួញនៅទីនោះ »៕

ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​
ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​
ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​
ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​
ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​
ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​
ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​
ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​
ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​
ក្តៅៗ​! អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លួច​យក​តារា​ស្រី​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ធ្វើជា​ប្រពន្ធចុង​

សូរ្យកាន្ត (កាពូក)