រូបមន្ត​ព្យាបាល​ក្រចក​ជើងខូច​

6 Videos


​នៅពេលដែល​ក្រចកជើង​របស់​អ្នក​ខូច​ភាគច្រើន​គឺ​មកពី​ពពួក​មេរោគ​ផ្សិត​ដែល​នៅ​តោង​ជាប់​ក្រចកជើង​របស់​អ្នក ។ ថ្ងៃនេះ យើង​នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ពី​វិធី​ដើម្បី​កម្ចាត់​និង​ព្យាបាល​ក្រចកជើង​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​ខូច​ដោយសារ​ពពួក​មេរោគ​ផ្សិត ។​​អ្វីដែល​អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ត្រូវការ​នោះ​គឺ :
​ ​-​អេ​ទីល​អាកុល​ដែលមាន​កម្រិត ៩០​ភាគរយ​