វីតាមីន​អ្វីដែល​អាច​បញ្ឈប់​ការវិវត្ត​នៃ​ជំងឺមហារីក​?

6 Videos


​វេជ្ជសាស្ត្រ​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​បាន​នឹង​កំពុង​ស្វះ​ស្វែងរក​វិធី​ព្យាបាល​រោគ​មហារីក​មិន​ឈប់ឈរ ហើយ​ក្នុង​ដំណើរការ​ស្វែងរក​រប​ស់​ពួកគេ​ទោះជា​មិនទាន់​ទទួលបាន​ជោគជ័យ ១០០% នៅឡើយ ប៉ុន្តែ​មាន​សង្កេតឃើញថា​វីតាមីន​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​អាចជួយ​ដល់​ការព្យាបាល​ជំងឺមហារីក​បាន ។ តើ​នេះ​ជា​វីតាមីន​អ្វី​?
​វីតាមីន​ដេ មាន​សារសំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​រូបរាងកាយ​របស់​មនុស្ស និង ជួយ​ការពារ​ទប់ស្កាត់​ពី​ជំងឺ​ជាច្រើន​ប្រភេទ ដូចជា ជំងឺ​សរសៃឈាម​បេះដូង ជំងឺមហារីក និង​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម ។ ​ការ​ទទួលទាន​វីតាមីន​ដេ ឬ ការទទួល​ទាន​អាហារ​សម្បូរ​វីតាមីន​ដេ ពិតជា​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ចំពោះ​សុខភាព​ជាខ្លាំង ។