រូបមន្ត ៥ យ៉ាង ជួយ​បន្តឹង​រន្ធ​រោម​

6 Videos


សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានបញ្ហារន្ធរោមធំឃើញច្បាស់ពីចម្ងាយអាចសាកល្បងវិធីធម្មជាតិងាយៗដែលជួយកែបញ្ហារន្ធរោមធំឲ្យស្បែកប្រែជាម៉ដ្ឋរលោងបានគឺ ៖
-ទឹកឃ្មុំ : គ្រាន់តែលាយជាមួយយ៉ាអួ ឬយកមកម៉ាស្សាស្បែកដោយមិនបាច់លាយក៏អាចជួយបំប៉នស្បែក បន្តឹងរន្ធរោមឲ្យស្បែកម៉ដ្ឋរលោងបានដែរ ។