តំណាង​រាស្ដ្រ​បក្ស​ប្រឆាំង​រិះគន់​អ្នក​ចង់​បំបែក​សំឡេង​ប៉ុន្ដែ​ដំណាល​គ្នា​ក៏​ចង់​បាន​ការ​បង្រួប​បង្រួម​ដែរ

​តំណាង​រាស្ដ្រ​ម្នាក់​ពី​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ក្រៅ​ពី​បាន​រិះគន់​ដល់​​គណបក្ស​តូចៗ​ដែល​ចង់​បំបែក​សំឡេង​បក្ស​នយោបាយ​ធំៗ​កុំឲ្យ​មាន​សំឡេង​៥០+១ ​​​បាន​ផ្ដល់​តម្រុយ​ចង់​ឲ្យ​គណបក្ស​ដទៃ​មក​បង្រួប​បង្រួម​កម្លាំង​ជា​មួយ​​ខ្លួន​ដែរ។