ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ដែក​ថែប​តៃវ៉ាន់​រង​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ត្រី​ច្រើន​តោន​ងាប់​ក្នុង​សមុទ្ទ​

កាល​ពីថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​២៥​ម្សិលមិញ​ក្រុមហ៊ុន​តៃវ៉ាន់ Formosa បាន​រង​ការ​រិះគន់​ពី​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​រដ្ឋ​វៀតណាម​ដែល​ធម្មតា​មាន​​សភាព​នឹង​ធឹង​​ជុំវិញ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ជា​ច្រើន​អំពី​បញ្ហា​បំពុល​សមុទ្ទ​ដោយ​សារ​តែ​ សារធាតុ​ពី​រោង​ចក្រ​ផលិត​ដែក​ថែប​ដែល​មាន​ទំហំ​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ដែល​គេ​គិត​ថា​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​ត្រី​សមុទ្ទ​ជា​ច្រើន​តោន​ងាប់​ដោយ​​អាថ៌កំបាំង​នៅ​ក្នុង​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។