សម្រង់​មតិ៖ ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​សុខ​ចិត្ដ​បង់​ពន្ធដារ​កាន់​តែ​ច្រើន​បើ​សិន​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​សេវាកម្ម​សុខភាព​សាធារណៈ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​

ការ​ស្ទង់​មតិ​មួយ​បង្ហាញ​ថា ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​សុខ​ចិត្ដ​បង់​ពន្ធដារ​ចូល​រដ្ឋ​កាន់​តែ​ច្រើន ប្រសិន​បើ​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​រដ្ឋ​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​គេ​យក​ទៅ​ប្រើ​ដើម្បី​ ធ្វើ​ឲ្យ​សេវាកម្ម​សុខាភិបាល​ជាតិ​កាន់​តែ​ប្រសើរ។

  • សម្រង់​មតិ៖ ពលរដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​សុខ​ចិត្ដ​បង់​ពន្ធដារ​កាន់​តែ​ច្រើន​បើ​សិន​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​សេវាកម្ម​សុខភាព​សាធារណៈ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/04/29  Category:ព័ត៌មាន