ត្រីចំហុយ(របៀបចិន)​

គ្រឿងផ្សំ:
ត្រីដំរី
ធាងស្ពៃជ្រក់
ត្រសក់ជ្រក់
ខ្ទឹមជ្រក់
ទឹកស៊ីអ៊ីវ
ទឹកត្រី​
ខ្ទឹម
សាច់ជ្រូកបីជាន់​ ។

វិធីធ្វើ:
ខ្ទឹមជ្រក់ ស្ពៃជ្រក់និងត្រសក់ជ្រក់ហាន់ជាចំណិតស្តើងៗ។ ត្រីដំរីត្រូវអង្កន់ជាក្រឡាសារាយ។ សាច់ជ្រូកចិញ្រ្ចាំជាមួយនឹងខ្ទឹមឪ្យល្អិត រួចដាក់ចានច្របល់ជាមួយនឹងត្រីដំរីចាក់ទឹកត្រី​ទឹកស៊ីអ៊ីវ ហើយយកខ្ទឹមជ្រក់ ស្ពៃជ្រក់ និងត្រសក់ជ្រក់ មករោយពីលើដាក់ចំហុយ ក្នុងជាការស្រេច៕

ប្រភព៖ iknow