ពិតជា​ពុំ​អាច​គិតថា ក្នុង​ដុំ​ដី​ជា​កំណប់ទ្រព្យ​ធម្មជាតិ​មួយ​សោះ​

​វា​ពិតជា​ទ្រព្យ​សំណាង នឹកស្មាន​ពុំ​ដល់​… ។

… គាត់​បាន​ត្រឡប់​មកពី​ធ្វើការ ហើយ​ទាក់​ជើង​នឹង​ដុំ​ដី​១​ផ្ទាំង​យ៉ាង​ចម្លែក ។ ដោយ​ងឿងឆ្ងល់ គាត់​ក៏​យក​ជើង​ធាក់​វា​ម្តងទៀត ហើយ​ទទួល​អារម្មណ៍​ថា មាន​អ្វី​នៅក្នុង​នោះ​ដូចជា​ពុំមែន​ជា​ដី​ធម្មតា ។​

​ពេល​យកមក​ដល់ផ្ទះ គាត់​បាន​ប្រឹង​បាញ់​ទឹក កោស លាង​… ។​

​ដំបូង វា​មាន​ពណ៌​ស្រអាប់ តែ​ក្រោយពី​ដុសលាង​សំអាត វា​ចាប់ផ្តើម​ឲ្យ​ពន្លឺ​… ។​

​គាត់​គិត​ជា​សរសើរ​សំណាង​របស់ខ្លួន ដែល​អាច​រកបាន​ផ្ទាំង​គ្រី​ស្តា​ល់​ធម្មជាតិ​សុទ្ធៗ ។​

​ធម្មតា ផ្ទាំង​គ្រី​ស្តា​ល់​ធម្មជាតិ​បែបនេះ គេ​អាច​ល់កបាន​តម្លៃ​ច្រើន​គួរសម ៕

ពិតជា​ពុំ​អាច​គិតថា ក្នុង​ដុំ​ដី​ជា​កំណប់ទ្រព្យ​ធម្មជាតិ​មួយ​សោះ​​បុរស​ម្នាក់​បាន​រែកពន់​យក​ដី​១​ដុំ​មក​ផ្ទះ ហើយ​បាញ់​ទឹក​លាង​សម្អាត​…


ពិតជា​ពុំ​អាច​គិតថា ក្នុង​ដុំ​ដី​ជា​កំណប់ទ្រព្យ​ធម្មជាតិ​មួយ​សោះ​ ពិតជា​ពុំ​អាច​គិតថា ក្នុង​ដុំ​ដី​ជា​កំណប់ទ្រព្យ​ធម្មជាតិ​មួយ​សោះ​ ពិតជា​ពុំ​អាច​គិតថា ក្នុង​ដុំ​ដី​ជា​កំណប់ទ្រព្យ​ធម្មជាតិ​មួយ​សោះ​ ពិតជា​ពុំ​អាច​គិតថា ក្នុង​ដុំ​ដី​ជា​កំណប់ទ្រព្យ​ធម្មជាតិ​មួយ​សោះ​​ផ្ទាំង​គ្រី​ស្តា​ល់​យ៉ាង​ធំ​មួយ​បាន​លេចឡើង​