ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​

​វិចិត្រករ​ចិន Kong Ning ដែល​ល្បីឈ្មោះ​ខាង​ការងារ​សិ​ល្បះ​ចម្លែក​របស់​នាង ដើម្បី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មានការ​ការពារ​បរិស្ថាន​, បាន​ច្នៃ​បង្កើត​ស្នាដៃ​ចុងក្រោយបង្អស់​របស់​នាង ដើម្បី​ប្រារព្វ «​ទិវា​ពិភព​ផែនដី​» កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ មេសា ២០១៦ នៅក្នុង​ទីក្រុង​ប៉េកាំង ។​

​ស្នាដៃ​ការងារ​ចុងក្រោយ​នេះ​របស់​នាង នោះ​គឺ​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ​ស៊ុត​ជ័រ ១,០០០ គ្រាប់ ដែល​ត្រូវបាន​ចំណាយ​រចនា ២ ថ្ងៃ ដើម្បី​បង្ហើយ​វា ។

​តាម​នោះ នាង​ក៏មាន​គោលបំណង​ចង់បង្ហាញ​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ចម្លែក​នេះ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ដល់​ខួបកំណើត​ម្តាយ​របស់​នាង​ផងដែរ ដែល​ចូល​មកដល់​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ៕​

ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​

ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​ ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​ ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​ ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​ ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​ ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​ ឈុត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ដាំ​រំលេច​ទៅដោយ «​ស៊ុត» ១០០០ គ្រាប់​