4 ចំនីអាហារដែលសាក់សមនឹងអាកាសធាតុក្តៅបំផុត ទាំងឆ្ងាញ់ទាំងល្អសម្រាប់សុខភាពទៀតផង!!!

អាកាសធាតុក្តៅបែបនេះឲ្យទ្រាំរហូតក៏វាមិនកើតដែរ! ដូចនេះយើងមករកអីញាុំដែលជួយបំបាត់ភាពក្តៅស្អុះស្អាប់ទាំងអស់គ្នា! តែវាមានចំនីអីខ្លះទៅ? បើចង់ដឹង តាមទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះ^^

1. ទឹកដូងខ្ចី
សម្រាប់អ្នកណាដែលត្រូវការបំបាត់ភាពក្តៅក្នុងអាកាសធាតុដ៏ស្អុះស្អាប់បែបនេះ លោកអ្នកត្រូវសាកទឹកដូងខ្ចីដ៏ផ្អែមឆ្ងាញ់នេះ ព្រោះអត្ថប្រយោជន័នៃដូងខ្ចីគឺជួយបំបាត់អាការស្រេកទឹកថែមទាំងជួយបំប៉នស្បែកទៀតផង!

4 ចំនីអាហារដែលសាក់សមនឹងអាកាសធាតុក្តៅបំផុត ទាំងឆ្ងាញ់ទាំងល្អសម្រាប់សុខភាពទៀតផង!!!

2. ទឹកឪឡឹកកិន
ទឹកឪឡឹកគឺជាភេសជ្ជៈមួយប្រភេទទៀតដែលជួយបំបាត់អាការក្តៅស្អុះស្អាប់ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសឪឡឹកល្អមួយផ្លែ ខ្វេះសាច់វាយកមកកិលាយជាមួយទឹកស្ករនិងទឹកកក ប៉ុណ្ណឹងគឺហើយបាត់ទៅហើយ។

4 ចំនីអាហារដែលសាក់សមនឹងអាកាសធាតុក្តៅបំផុត ទាំងឆ្ងាញ់ទាំងល្អសម្រាប់សុខភាពទៀតផង!!!

3. យ៉ាអួក្លាសេឲ្យកក
គ្រាន់តែយ៉ាអួធម្មតាក៏ឆ្ងាញ់បាត់ទៅហើយ តែប្រសិនយកយ៉ាអួទៅដាក់ក្លាសេឲ្យកកទៀតនោះធានាថាឆ្ងាញ់លើសដើមទៅទៀត!!

4 ចំនីអាហារដែលសាក់សមនឹងអាកាសធាតុក្តៅបំផុត ទាំងឆ្ងាញ់ទាំងល្អសម្រាប់សុខភាពទៀតផង!!!

4. ចាហួយក្លាសេកក
យកចាហួយឆ្ងាញ់ៗមក្លាសេឲ្យកកក៏ឆ្ងាញ់មិនចាញ់យ៉ាអួដែរ បើមិនជឿសាកមើល!!

4 ចំនីអាហារដែលសាក់សមនឹងអាកាសធាតុក្តៅបំផុត ទាំងឆ្ងាញ់ទាំងល្អសម្រាប់សុខភាពទៀតផង!!!

ប្រភព៖ whatsupkhmer

  • 4 ចំនីអាហារដែលសាក់សមនឹងអាកាសធាតុក្តៅបំផុត ទាំងឆ្ងាញ់ទាំងល្អសម្រាប់សុខភាពទៀតផង!!!已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/04/30  Category:សុខភាព
Tags: