ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

មានមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងថា ស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីៗ របស់ក្រុមហ៊ុនល្បីៗ មួយចំនួនតើមួយណាមានកាមេរ៉ាថតច្បាស់ជាងគេ? ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកកំពូលស្មាតហ្វូនបួនម៉ូដែល មកប្រៀបធៀបគ្នា ថាតើមួយណាមានសត្ថភាពអាចចាប់យករូបភាពបានច្បាស់ជាងគេ រួមមាន HTC 10, iPhone 6s Plus, Samsung Galaxy S7, LG G5 ស្មាតហ្វូនទាំងបួននេះយើងអាចនិយាយបានថា គឺជាកំពូលស្មាតហ្វូនដែលមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុបន្ប។ បើចង់ដឹងច្បាស់ថា មួយណាខ្លាំអជាងមួយណានោះសូមទៅមើលនិងប្រៀបធៀបរូបភាពនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា......

Image: ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

Image: ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

Image: ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

Image: ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

Image: ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

Image: ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

---------------------------------------

ដោយ: ខន​ សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ

Facebook

Sovann2.com
ប្រៀបធៀបរូបថត ដែលថតចេញពីកំពូលស្មាតហ្វូនទាំងបួន មួយណាច្បាស់ជាង?

ចុះថ្ងៃទី 29 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 12:44 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ