ឃើញមុខ ប្រុសស្អាត ៤នាក់នេះ យុវវ័យជាច្រើន ប្រាកដជានឹក ដល់អតីតកាល ជាង១០ឆ្នាំមុន ( វីដេអូ)

តៃវ៉ាន់៖ ពេលបានឃើញ សមាជិកទាំងបួននាក់ របស់ក្រុម F4 ក្នុងខ្សែភាពយន្តតៃវ៉ាន “ស្នេហា៤ដួង” Looking TODAY ជឿជាក់ថាមានយុវវ័យ ប្រហែល៩០% បាននឹកដល់អតីតកាល របស់ខ្លួនកាលពីជាង ១០ឆ្នាំមុន ដោយបានដក់ជាប់ អារម្មណ៍ជាមួយអ្នក ទាំង៤ និងតួឯកស្រីនាងសាន់ឆាយ ។

អ្វីដែលគួររំលឹកនោះ គឺមានក្មេងៗជាច្រើន បានទិញអាវដែលមានរូប F4 យកមកពាក់ ហើយសូម្បីតែ គម្របសៀវភៅ និងកាតាបរៀន ក៏ពួកគេនាំគ្នា ជ្រើសរើសយករូបដែល មានសមាជិក F4 ផងដែរ ហើយគ្រប់គ្នាបាន ចាត់ទុកសមាជិក F4 ទាំងបួននាក់ជាតារា ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងនោះរួមមាន តោមីងស៊ឺ , គួចាឡើយ , ស៊ីមិន និងមីជូ ព្រមទាំងស្រីស្រស់ សាន់ឆាយផងដែរ ៕
រំលឹកអតីតកាល ជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

ឃើញមុខ ប្រុសស្អាត ៤នាក់នេះ យុវវ័យជាច្រើន ប្រាកដជានឹក ដល់អតីតកាល ជាង១០ឆ្នាំមុន ( វីដេអូ)

ឃើញមុខ ប្រុសស្អាត ៤នាក់នេះ យុវវ័យជាច្រើន ប្រាកដជានឹក ដល់អតីតកាល ជាង១០ឆ្នាំមុន ( វីដេអូ)

ឃើញមុខ ប្រុសស្អាត ៤នាក់នេះ យុវវ័យជាច្រើន ប្រាកដជានឹក ដល់អតីតកាល ជាង១០ឆ្នាំមុន ( វីដេអូ)