តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

យ៉ាង​តិច​មាន​​សិល្បករ​សិល្បៈ​ការិនី​ជិត ៥០នាក់ ត្រូវ​បាន​អ្នក​ស្រី ហូវ ដាណេ អគ្គ​នាយិកា​មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក អញ្ជើញ​មក​ចូល​រួម ក្នុង​ពិធី​ថ្លែង​អំណរ​គុណ​ដល់​អតិថិជន និង អបអរ​ពិធី​ចុះ​ហត្ថលេខា​​​ ស្ដី​ពី​​ការ​សហការ​ដៃគូ​ថ្មី២បន្ថែម​ទៀត គឺ​គ្លីនិក ​MEGA ​ប្រទេស​កូរ៉េ និង គ្លីនិក Bangkok Stem cell ប្រទេស​ថៃ។

 

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

សិល្បករ​សិល្បៈ​ការិនី​​ ដែល​​បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួមភាគ​ច្រើន​ជា​អតិថិជន​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក នេះ​បើ​តាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​អ្នក​ស្រី ហូវ ដាណេ។ តារា​ទាំង​អស់​នោះ​មាន​ដូច​ជា អ្នក​នាង យុគ ចិន្ដា កញ្ញា ឌូង ហ្សូរីដា អ្នកនាង ចន ចន្ទ័លក្ខិណា កញ្ញា មាស សុខសោភា ទឹម រដ្ឋា កញ្ញា ទឹម វត្តី កញ្ញា ថន លក្ខិណា កញ្ញា ស៊ីន យូប៊ីន កញ្ញា វិតវិត កញ្ញា សូដា នីតា លោក សុខ សិរី​វឌ្ឍ​នា លោក យ៉ែម សំអូនឌីជេ ខេក ជា​ដើម ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​សកម្មភាព​ខ្លះៗ ​នៃ​ការ​ចូល​រួម​របស់​​ពួក​គេ ហើយ ​Sabay នឹង​ផ្សាយ​​លំអិត​ពី​​ព្រឹត្តិការ​នៃ​បន្ថែម​ទៀត នៅ​ទំព័រ​ក្រោយ សូម​រង់ចាំ​​តាមដាន​ទាំង​អស់​គ្នា៕

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

តារា​ល្បីៗ​​ច្រើន​រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន ​ក្នុង​ពិធី​ជប់លៀង មជ្ឈមណ្ឌល​កែ​សម្ផស្ស​ ឌែរម៉ូគ្លីនីក

 

អត្ថបទ៖ ខុត សីហា