សហជីព​សេរី​កម្មករ​ស្នើ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​បញ្ចូល​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ទៅ​ក្នុង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​ដោះស្រាយ​កូដកម្ម​ បាតុកម្ម​(​គ​.​ក​.​ប​)

​សហជីព​សេរី​កម្មករ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ដែល​មាន​លោក​ ជា​ មុនី​ ជា​ប្រធាន​ បាន​ធ្វើ​លិខិតផ្លូវការ​មួយ​ច្បាប់​លេខ​១១២/១៦​ស​សក​ពក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ គោរព​ជូន​ឯកឧត្តម​ អ៊ិ​ត​ សំ​ហេង​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​កូដកម្ម​ បាតុកម្ម​នៅ​តាម​គ្រប់មុខ​សញ្ញា​ (​គ​.​ក​.​ប​)​ ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​មានការ​បញ្ចូល​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ទៅ​ក្នុង​សមាសភាព​នៃ​ គ​.​ក​.​ប​ ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​ការ​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​ដោះស្រាយ​របស់​ គ​.​ក​.​ប​ ជា​ពិសេស​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​នីតិវិធី​នៅ​ស្ថាប័ន​តុលាការ​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ ដែល​មាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង​ដូច​ខាងក្រោម​ ៖​

សហជីព​សេរី​កម្មករ​ស្នើ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​បញ្ចូល​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ទៅ​ក្នុង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​ដោះស្រាយ​កូដកម្ម​ បាតុកម្ម​(​គ​.​ក​.​ប​)សហជីព​សេរី​កម្មករ​ស្នើ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​បញ្ចូល​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ទៅ​ក្នុង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​ដោះស្រាយ​កូដកម្ម​ បាតុកម្ម​(​គ​.​ក​.​ប​)

Related