សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ពី ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ:
 នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​រាជរដ្ឋាភិបាល បានធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង ពីភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ។

​លុះដល់​ថ្ងៃទី​១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នឹង​អញ្ជើញ​ជាអធិបតីភាព នៅក្នុង​កម្មវិធី​ពលក​ម្ម​អន្តរជាតិ ១ ឧសភា ដែល​ធ្វើឡើង​នៅ​កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ​។​

​ខ្សែ​រថភ្លើង​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ពី​ភ្នំពេញ​-​ព្រះសីហនុ ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​សាកល្បង​ឡើងវិញនៅ​ថ្ងៃទី​៩ ខែមេសា​-១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៦ បន្ទាប់ពី​ខកខាន មិនបានដំណើរការ​ជាង​៣០​ឆ្នាំ​៕R

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ពី ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ពី ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ពី ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ពី ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ពី ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ
សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ពី ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ពី ភ្នំពេញ​ទៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ