ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាសសម្ដែងស្រីសិចស៊ី និងមានសម្រស់ល្អស្រស់ស្ទើរផ្ដាច់គេ ដេននី ក្វាន់ បាននិយាយនូវពាក្យពេចន៍បែបបញ្ជាក់ទៅកាន់គ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងច្បាស់ ពីអ្វីដែលជារបស់នាង និងអ្វីដែលជារបស់អ្នកដទៃ ហើយកុំយកនាង និងអ្នកផ្សេងនោះទៅប្រៀបធៀបគ្នា ។

ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​

បើតាមការសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់នាង ដេននី ក្វាន់ បានសរសេរថា «ខ្ញុំស្អាតបែបខ្ញុំ គេស្អាតបែបគេ កុំយកសម្រស់ខ្ញុំទៅប្រៀបហ្នឹងគេ» ។ ដេននី ក្វាន់ បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លាំងៗ ដោយបន្តពីពាក្យពេចន៍មុននេះ បែបសំនួរ និងធ្វើការពន្យល់ឲ្យដឹងច្បាស់ថា «ដឹងទេថា សម្រស់ មនុស្សគឺស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់?» ។

ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​

មិនមានការបញ្ជាក់ឡើយថា ដេននី ក្វាន់ ចង់និយាយបញ្ឈិតបញ្ឈៀងដាក់អ្នកណានោះ ប៉ុន្តែជា ធម្មតាស្រីស្អាតរូបនេះ មិនដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកណាឡើយ លើកលែងតែភាពសិចស៊ី ដែលអន្ទងចិត្តបុរសៗតែប៉ុណ្ណោះ ។

ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រោយការបង្ហោះសារនេះហើយនោះ អ្នកគាំទ្រស្រីស្អាត ដេននី ក្វាន់ បានបញ្ចេញ នូវមតិគាំទ្រនាងយ៉ាងខ្លាំង ដោយអ្នកខ្លះអួតថានាងនិយាយត្រូវ អ្នកខ្លះទៀតសរសើរពីសម្រស់ របស់នាង ពិសេសគឺសរសើរត្រង់ភាពសិចស៊ីរបស់នាងតែម្ដង ៕ ខេមរា

ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​
ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​
ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​
ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​
ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​
ម្យ៉ាង​ម្នាក់​របស់ ដេ​ន​នី ក្វាន់ គ្មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​ដូច​ទេ​