ដឹង​ទេ​មើមប៊ី​ត្រូ​ត ល្អ​យ៉ាងណា​សម្រាប់​សុខភាព ?

6 Videos


មើមប៊ីត្រូត ដែលយកទៅកិនធ្វើជាទឹកភេសជ្ជៈនោះពិតជាមានគុណប្រយោជន៍ខ្លាំងចំពោះសុខភាព ។ វាមានផ្ទុកសារធាតុជាច្រើនដូចជា ម៉ាញេស្យូម ហ្វូស្វ័រ សូដ្យូម ប៉ូតាស្យូម កាល់ស្យូម ទង់ដែង សេឡេញ៉ូម និងជាតិដែកជាដើម ។
ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកបានពិសាវាមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងជួយសុខភាពអ្នកបានប្រសើរបំផុត ។ ខាងក្រោមនេះជាគុណសម្បតិ្តទឹកភេសជ្ជះមើមប៊ីត្រូត ៖

ដឹង​ទេ​មើមប៊ី​ត្រូ​ត ល្អ​យ៉ាងណា​សម្រាប់​សុខភាព ?