វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

ភ្នំពេញ៖ នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ វីជេ រតនា និងភរិយារូបស្អាត អ្នកនាង លឹម លីហ្សា កាលពីយប់មិញនេះ គេសង្កេតឃើញថាពិធីកររូបនេះ បានបង្ហាញអារម្មណ៍ ក្តុកក្តួលរំភើបស្រក់ទឹកភ្នែក មិនឈប់ហើយ លោកក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ ពិតស្រលាញ់ភរិយា ដ៏ដង្ហើមចុងក្រោយ បើលោកគ្មានភរិយាទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង។

នៅយប់មិញនេះ មានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយស ទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈជាច្រើន បានចូលរួមអបអរសាទរ ក្នុងថ្ងៃពិសេសរបស់ វីជេ រតនា និងភរិយា។ ដូច្នេះកុំឲ្យខាត ពេលយូរ សូមអញ្ជើញទៅទស្សនារូបភាព ក៏ដូចជាឃ្លីបវីដេអូ ជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា ៕

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង

វីជេ រតនា៖ បើសិនជាអត់មាន ភរិយាខ្ញុំទេ ខ្ញុំអាចគាំងបេះដូង