មានចាប់អារម្មណ៍ទេថា កំពូលតារាថៃ និងកំពូលតារាកូរ៉េមួយគូនេះ មានមុខស្រដៀងគ្នា ?

កូរ៉េ៖ កំពូលតារាចម្រៀងកូរ៉េនាង CL កំពុងមានឈ្មោះបោះសម្លេង នឹងទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់ប្រិយមិត្ត នៅប្រទេសអាស៊ី និងអាមេរិក ខណៈស្រីស្រស់កំពូល តារាសម្តែងជនជាតិថៃនាង Aum Patcharapa បានឆក់យកបេះដូងប្រិយមិត្ត ស្ទើរគ្រប់ប្រទេសអាស៊ី និងអ៊ឺរុបដោយសារសមត្ថភាព សម្តែងដ៏ឥតខ្ចោះរបស់នាង ប៉ុន្តែមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ទេថា កំពូលតារាទាំងពីរកូរ៉េ និងថៃនេះមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នា ?

ក្រៅពីមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នា តារាទាំងពី CL និងនាង Aum Patcharapa ថែមទាំងមានអប្បកិរិយា ស្រដៀងគ្នាផងដែរពេល បង្ហាញខ្លួនម្តងៗ ជាពិសេសពេលថតរូប ខុសគ្នាត្រង់ថា CL មានអាយុទើបតែ២៤ឆ្នាំ តែ Aum មានអាយុដល់ទៅ៣៧ឆ្នាំ ហើយាសម្រស់អ្នកទាំងពីរ គឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ៕

ចង់ដឹងថាកំពូលតារាទាំងពីរ មានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នា មែនឬអត់នោះ ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

មានចាប់អារម្មណ៍ទេថា កំពូលតារាថៃ និងកំពូលតារាកូរ៉េមួយគូនេះ មានមុខស្រដៀងគ្នា ?

មានចាប់អារម្មណ៍ទេថា កំពូលតារាថៃ និងកំពូលតារាកូរ៉េមួយគូនេះ មានមុខស្រដៀងគ្នា ?

មានចាប់អារម្មណ៍ទេថា កំពូលតារាថៃ និងកំពូលតារាកូរ៉េមួយគូនេះ មានមុខស្រដៀងគ្នា ?

មានចាប់អារម្មណ៍ទេថា កំពូលតារាថៃ និងកំពូលតារាកូរ៉េមួយគូនេះ មានមុខស្រដៀងគ្នា ?

មានចាប់អារម្មណ៍ទេថា កំពូលតារាថៃ និងកំពូលតារាកូរ៉េមួយគូនេះ មានមុខស្រដៀងគ្នា ?

មានចាប់អារម្មណ៍ទេថា កំពូលតារាថៃ និងកំពូលតារាកូរ៉េមួយគូនេះ មានមុខស្រដៀងគ្នា ?

មានចាប់អារម្មណ៍ទេថា កំពូលតារាថៃ និងកំពូលតារាកូរ៉េមួយគូនេះ មានមុខស្រដៀងគ្នា ?