មន្ទីរ​ពេទ្យ​ខេត្ត​កោះ​កុង ឆ្លើយ​តប​រឿង…

កោះ​សន្តិ​ភាព​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​មួយ​ឈុត​កន្លង​មក ក្រោម​ចំណង​ជើងថា «មន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្ត​កោះ​កុង មើល​អ្នក​ក្រីក្រ​មិន​ឃើញ» ដោយ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​អ្នក​កាសែត​២​នាក់​បង​ប្អូន​បង្កើត​លើក​គ្នា​ជួយ​ផ្តល់​ឈាម ដើម្បី​បាន​វះ​កាត់​ក្នុង​ករណី​សម្រាល​កូន ដោយ​វះ​កាត់​មក ការិយា​ល័យ​និពន្ធ​បាន​ទទួល​លិខិត​បំភ្លឺ​មួយ​ច្បាប់​ពី​មន្ទីរ​ពេទ្យ ។

ដោយ​មិន​ធ្វើ​អត្ថា​ធិប្បាយ​ណា​មួយ និង​ដោយ​គោរព​សិទ្ធិ​អ្នក​អាន ការិយា​ល័យ​និពន្ធ​បាន​សម្រេច​ថត​ចម្លង​លិខិត​ឆ្លើយ​តប​មាន​ទាំង​ស្រុង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖