អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?

6 Videos


ខាងក្រោមគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍ក្ដុកក្ដួលបំផុតបើសិនជាមនុស្សយើងម្នាក់ៗប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងរូបថតទាំងអស់នេះ ។ ជាការពិតណាស់សម្រាប់ មនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺតែងតែប៉ងប្រាថ្នាជីវិតមួយដែលរស់នៅពោរពេញដោយសេចក្ដីសុខ គ្មានការរំខាន ឬ បៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកដទៃ ទាំងផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយដែលយើងកំពុងតែមានគំនិតដូចនេះ យើងមិនដែលយល់ពីអារម្មណ៍របស់ពពួកសត្វឡើយថារាល់ថ្ងៃពួកគេមានវិបត្តិអ្វីខ្លះដែលមនុស្សផ្ដល់ឲ្យ ។

អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?

អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?

ថ្វីបើពួកគេគ្មានញ្ញាណគិតពិចារណា មិនអាចនិយាយស្ដីបាន ក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ជាចំណែកមួយនៃជីវិតនៅលើផែនដីដូចមនុស្សយើងដែរ ចុះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកយើងចូលចិត្តបៀតបៀនជីវិតសត្វម្ល៉េះ ? ចុះបើថ្ងៃណាមួយសភាពរបស់មនុស្សលោកដូចគ្នាទៅនឹងរូបភាពទាំងនេះតើយើងមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរ?  រូបភាពខាងក្រោមនេះត្រូវបានមនុស្សរាប់លានអ្នកលើសកលលោកបង្ហោះចែកចាយបន្តគ្នាពាសពេញកម្មវិធីសង្គមជាពិសេស Facebook ដែលក្នុងគោលបំណងចង់បណ្ដុះគំនិតរបស់មនុស្សលោកឲ្យយល់ដឹង ពីស្ថានភាពពិតចំពោះជីវិតសត្វដែលរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែទទួលរងនូវការគំរាមគំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មនុស្សលោក ។

អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?

ចង់ដឹងថាតើរូបភាពដ៏គួរឲ្យសង្វេក និង កំពុងល្បីល្បាញក្នុងពិភពអ៊ីនធឺរណេតទាំងនេះបង្កប់នូវអត្ថន័យក្ដុកក្ដួលខ្លាំងប៉ុនណានោះសូមមើលការបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព បដផេនដេ) កុសល

អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?
អ្នកណាខ្លះ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​រូបភាព​ទាំងអស់នេះ​?