បុរស​ម្នាក់​ប្ដឹង Apple បានសម្រេច​ពីបទ​លុប​រូបថត​ពី​ទូរ​សព្ទ​អស់​គ្មាន​សល់​

dnt-news : ​កាលពី​ថ្មីៗ​នេះ បុរស​សញ្ជាតិ​អង់គ្លេស​វ័យ ៦៨​ឆ្នាំ​មួយរូប បានសម្រេច​ចិត្ត​ប្ដឹង​ក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ ៧៥០០​ដុល្លារ បន្ទាប់ពី​បុគ្គលិក​មួយរូប​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​លុប​រូបថត​អនុស្សាវរីយ​រយៈពេល​១៥​ឆ្នាំ​របស់គាត់​គ្មាន​សល់​។​