កម្មវិធី មេហ្គាវីគ ពីDomino,s Pizza បញ្ចុះតម្លៃ៥០ភាគរយ គ្រប់ប្រភេទភីហ្សា ទាំងអស់

ភ្នំពេញ៖  Domino,s Pizza ក្នុងឱកាសថ្មីៗនេះ ជាមួយនិង កម្មវិធីមេហ្គាវីគ (Mega Week) នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០ ភាគរយទៅលើប្រភេទភីហ្សាទាំងអស់!  ប្រញាប់ឡើង មានតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្តោះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះតទៅ។

លោក ម៉ក់ គុលិការ អ្នកតំណាងឲ្យ Domino,s Pizza “កម្មវិធីមេហ្គាវីគ(Mega Week)របស់ហាងDomino,s Pizza ធ្វើឡើងសម្រាប់ជាកាដូ និងការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អតិថិជនរបស់ភីហ្សាDomino,s Pizza ដែលនិយមគំាទ្រDomino,s Pizza។រាលអតិថិជនទំាងអស់ដែលបានមកជាវផ្តល់នៅហាងឬតាមទូរស័ព្ទ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៥០ភាគរយ ភ្លាមទៅលើគ្រប់ភីហ្សាទំាងអស់ ដែលមានបួនសាខា នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ”។

លោកបានបញ្ជាក់ថា Domino,s Pizza  គឺជាម៉ាកល្បីនៅលើលំដាប់ពិភពលោក ដែលមានដើមកំណើតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ Domino,s Pizza  នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនចំនួន៤សាខា១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ , Domino,s Pizza បឹងកេងកង, Domino,s Pizzaនៅផ្សារទំនើបអីអនម៉ល , Domino,s Pizza ស៊ីធីម៉ល និង Domino,s Pizza សាខាទល់មុខវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL)។

លោកបានបញ្ចាក់ទៀតថា ជាមួយនិងDomino,s Pizza ក៏នឹងត្រៀមសម្ពោធសាខាទី៥ នាពេលខាងមុខ នៅតំបន់ភ្នំពេញថ្មីផងដែរ៕

កម្មវិធី មេហ្គាវីគ ពីDomino,s Pizza បញ្ចុះតម្លៃ៥០ភាគរយ គ្រប់ប្រភេទភីហ្សា ទាំងអស់

កម្មវិធី មេហ្គាវីគ ពីDomino,s Pizza បញ្ចុះតម្លៃ៥០ភាគរយ គ្រប់ប្រភេទភីហ្សា ទាំងអស់

កម្មវិធី មេហ្គាវីគ ពីDomino,s Pizza បញ្ចុះតម្លៃ៥០ភាគរយ គ្រប់ប្រភេទភីហ្សា ទាំងអស់