​ក្រុមហ៊ុន​សែ​ល​កាត​បង្កើត​ព្រឹ​ត្ដិ​ការណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី (TWM)

dnt-news : អ្នក​ចូល​ចិ​ត្ដ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា មានឱកាស​ទទួលបាន​ការលើក​ទឹក​ចិ​ត្ដ​ក្នុងការ​សិក្សា​ទាក់ទង​និង​ព្រឹ​ត្ដិ​ការណ៍​ពិសេស​ពីរ​ដែល​អាច​ចូលរួម​ដោយ​សេរី​។ កម្មវិធី​នេះ​រៀបចំ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ​ក​ម្ពុ​ជា កូរ៉េ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣០​មេសា ដល់​០១ ឧសភា ឆ្នាំ