ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​

6 Videos


ពិធីកររូបសង្ហា និងជាម្ចាស់ហាង Pink day ដែលកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង លោក ជា វណ្ណរិទ្ធិ កាលពីពេលថ្មីនេះ បានទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនទូទៅឲ្យងាកមករកលោក ពិសេសចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបសម្បត្តិរបស់លោក ជាមួយនឹងតារាទើបរះហើយល្បី ជា ប្រសិទ្ធិរិទ្ធិ កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់លោក ។

ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​

បើតាមការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនោះ លោក រិទ្ធិ បានសរសេរថា «ពីរប៉ុស្ដិ៍ហ្នឹង មួយណាដូចជាង» ហើយក្រោយការបង្ហោះ ក៏មានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជន ក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់តារាតូច Fame យ៉ាងច្រើនផងដែរ ។

ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​

សូមបញ្ជាក់ថា លោក ជា វណ្ណរិទ្ធិ និង ភរិយាបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរមានតារាតូច Fame ហើយមហាជនក៏ចាប់ផ្ដើមមានការពេញចិត្ត និង កោតសរសើរលោក រិទ្ធិ ជាខ្លាំង នៅពេលដែលលោកបានបង្ហាញនូវការស្រឡាញ់ និងថែរក្សាគ្រួសារបានយ៉ាងល្អនោះ ៕ ខេមរា

ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​

 

តោះ! កុំមើលត្រឹមពីររូបនេះអី មើលរូបផ្សេងៗទៀតមើល៍ ដូចគ្នាប៉ុនណាដែរ ប៉ា និងកូនដំរី!

ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​
ជា វណ្ណ​រិ​ទ្ធិ ពូកែ​រក​ស្ទីល​ប្រៀបធៀប​