ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ដណ្ដើម​ជយ​លាភី​សិស្ស​ពូកែ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ច្រើន​ជាង​គេ

លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រលង​សិស្ស​ពូ​កែ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ទាំង​បី​មុខ​វិជ្ជា​សម្រាប់​ថ្នាក់​ទី​១២ និង​ទី​៩ បាន​ចេញ​លទ្ធផល​ហើយ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ ដោយ​ក្នុង​នោះ​ខេត្ត​ដែល​ដណ្ដើម​បាន​ជយ​លាភី​ពី​ការ​ប្រលង​នេះ បាន​ច្រើន​ជាង​គេ គឺ​ខេត្ត​បាត់ដំបង។

 

ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ដណ្ដើម​ជយ​លាភី​សិស្ស​ពូកែ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ច្រើន​ជាង​គេ

 

 

សិស្ស​មក​ពី​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ទទួល​បាន​ជយ​លាភី​សរុប​ចំនួន​១៤​នាក់ ក្នុង​នោះ​មេដាយ​មាស​៣ ប្រាក់​៤ និង​សំ​រិទ្ធ​១​ផង​ដែរ។ ចំណែក​រាជ​ធា​នី​ភ្នំពេញ​ចំនួន​១២​នាក់ ក្នុង​នោះ​មេដាយ​មាស១ ប្រាក់​១ និង​សំ​រិទ្ធ​៣ ដែល​ទទួល​បាន​ច្រើន​បន្ទាប់​ពី​បាត់ដំបង ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ឈ្មោះ​​ជយ​លាភី​សិស្ស​ពូ​កែ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍​ខែ្មរ គណិតវិទ្យា និង​រូប​វិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦៖

ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ដណ្ដើម​ជយ​លាភី​សិស្ស​ពូកែ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ច្រើន​ជាង​គេ

ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ដណ្ដើម​ជយ​លាភី​សិស្ស​ពូកែ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ច្រើន​ជាង​គេ
អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា