លោក​អ៊ិត ​សំហេង ​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ទួត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា

លោក​អ៊ិត ​សំហេង ​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ទួត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជាភ្នំពេញ​ ៖​​ នៅ​ទីស្តីការ​ក្រសួង​កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៩​ព្រឹក​ ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ លោក​បណ្ឌិត​ អ៊ិត​ សំហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ ​បាន​អញ្ជើញ​ទទួល​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​Bill Longhurt ឯកអគ្គរាជទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដែល​ជំនួប​នេះ​ផ្តោត​ជា​សំខាន់​ទៅ​​លើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ការងារ​របស់​ស្ថានទូត និង​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​ទូទៅ ក៏​ដូចជា កិច្ចការ​ជា​អាទិភាព​របស់​ក្រសួង​ផង​ដែរ៕
លោក​អ៊ិត ​សំហេង ​ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ទួត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា