កន្លែងប្រកួត Baseball គឺជាទីប្រជុំស្រីស្អាតនៅកូរ៉េ

កូរ៉េ៖ Baseball ជាប្រភេទកីឡាដ៏ពេញនិយមបំផុត នៅប្រទេសកូរ៉េ ហើយនៅកីឡដ្ឋាន baseball គឺជាទីកន្លែងដែលទាក់ទាញបំផុត ដោយក្រៅពីមើលការប្រកួត អ្នកគាំទ្រ ក៏បានរីករាយជាមួយ និងចំនីឆ្ងាញ់ៗដែលមាន នៅទីនោះផងដែរ ។  

អ្វីដែលកាន់តែពិសេស ជាងនេះទៅទៀត តារាង baseball គឺជាទីប្រជុំស្រីស្អាតផងដែរ សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ប្រុសៗមួយចំនួនធំ ដោយភាគច្រើន នៃពួកគេបានទទទួល អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ ដោយសារគយគន់ សម្រស់ស្រីស្អាតៗ នៅទីប្រកួត baseball នេះតែម្តង  ។
រាល់ពេលមានការប្រកួតម្តងៗ គេសង្កេតឃើញថា មានរូបស្រីស្អាតជាច្រើន រាប់មិនអស់ជាប់ ក្នុងកាមេរាខណៈពួកគេរីករាយ និងអបអរក្រុម ដែលខ្លួនគាំទ្រ ៕
ទស្សនារូបភាព ជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា!

កន្លែងប្រកួត Baseball គឺជាទីប្រជុំស្រីស្អាតនៅកូរ៉េ

កន្លែងប្រកួត Baseball គឺជាទីប្រជុំស្រីស្អាតនៅកូរ៉េ

កន្លែងប្រកួត Baseball គឺជាទីប្រជុំស្រីស្អាតនៅកូរ៉េ

កន្លែងប្រកួត Baseball គឺជាទីប្រជុំស្រីស្អាតនៅកូរ៉េ