តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

កូរ៉េ៖ អ្នកបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ ជនជាតិកូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំង ពីអ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត ដោយសាររូបរាង និងសម្រស់ ដ៏ទាក់ទាញ របស់នាង ។

ព័ត៌មានពីគេហទំព័រ Korea Times បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នេះថា ស្រីស្រស់ជាម៉ូដែល ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ ម្នាក់ ដែលកំពុងទទួល ចំណាប់អារម្មណ៍ នោះ មិនត្រូវបានគេស្គាល់ ឈ្មោះនោះទេ គេគ្រាន់តែដឹងថា នាងជាម៉ូដែល សម្លៀកបំពាក់ អនឡាញ ហើយបើប្រៀបធៀប ជាមួយ ម៉ូដែលអនឡាញ កូរ៉េ ដ៏ទៃទៀតគឺនាង មានសម្រស់ដាច់គេ ៕

ចង់ដឹងថានាងស្អាតប៉ុណ្ណា ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត

តារាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ កូរ៉េ ម្នាក់ កំពុងល្បីខ្លាំង ក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធ័រណេត