ឥណ្ឌា ផលិតរថយន្តប្រើប្រាស់ទឹក ជំនួសប្រេងសាំង (មានវីដេអូ)

ឥណ្ឌា៖ ខណៈដែលមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោក កំពុងមានការព្រួយបារម្ភ ពី កំណើននៃការប្រើប្រាស់ ប្រេងសាំង នៅលើពិភពលោក អ្នកបច្ចេកវិទ្យា នៅលើពិភពលោក បានខិតខំ ព្យាយាមរកវិធីថ្មី ក្នុងន័យជួយដល់បរិស្ថាន ក្នុងនោះ ប្រើប្រាស់ចំហេះ អ៊ីដ្រូសែន និងទឹក នេះ បើយោងតាមគេហទំព័រ india ចុះផ្សាយ។

លោក Raees Makrani ជំនាញខាងផ្នែកមេកានិក មកពី Sagar in Madhya Pradesh បាន ធ្វើការរចនារថយន្ត ដែលដំណើការ ដោយទឹក និងសមាសធាតុ កាបូន  ។ សម្រាប់ទឹក និង សមាសធាតុកាបូន ដាក់បញ្ចូលគ្នា វានឹងប្រតិកម្ម ដោយបង្កើតបានជា ឧស្ម័នអាសេទីឡែន (ជាឧស្ម័នឥតពណ៌ ប្រើសម្រាប់ដុតបំភ្លឺ)។

ទស្សនាវិដេអូឃ្លិបដូចខាងក្រោមនេះ៖

ឥណ្ឌា ផលិតរថយន្តប្រើប្រាស់ទឹក ជំនួសប្រេងសាំង (មានវីដេអូ)