សម្លឹងមើលគ្នា ជាវិធីដំបូងដុតតណ្ហា ឲ្យក្តៅរោលរាល

យោងតាម thehealthsite បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា  ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ជប៉ុន បានរកឃើញថា ការបាញ់ក្រសែភ្នែក ដាក់គ្នាអាចជួយឲ្យ មនុស្សពីរនាក់ ស្រឡាញ់គ្នា នឹងដុតតណ្ហាឈានទៅរក ចំណុចកំពូល។គូស្នេហ៍មួយចំនួន តែងតែភ្លេច នៅចំណុចតូចនេះ  ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ដល់ចំណងសុភមង្គលផ្លូវភេទ។

 

សម្លឹងមើលគ្នា ជាវិធីដំបូងដុតតណ្ហា ឲ្យក្តៅរោលរាល

ការសម្លឹងមើលចង់រួមភេទ គ្រាន់តែជាអ្វីមួយ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានក្តីសុខ ជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ប៉ុណ្ណោះ តែមិនមែនជាឱកាស ដើម្បីបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាល នឹងគាត់ឡើយ បានន័យថាអ្នកកំពុង បាត់បង់ភាពស្និទ្ធស្នាល។
ឥទ្ធិពល នៃការសម្លឹងមើលភ្នែកគ្នា ក្នុងពេលគាត់សម្រុកចូល វាអាចជាតណ្ហា និងភាពស្និទ្ធស្នាល ដែលអ្នកអាចធ្វើបាន នៅពេលប្រព្រឹត្តរឿងលើគ្រែ។ ប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរ មិនបានសម្លឹងមើលភ្នែកគ្នា ក្នុងពេលរួមភេទទេ វាអាចជារឿងកំហុសឆ្គង និងធ្វើឲ្យគ្មានក្តីសុខក្នុងដំណាក់កាល ចាប់ផ្តើមដំបូង នៃការរួមរ័កឡើយ៕