​រឿង ”​ប៉ុប​ពី​ទៅ​ហូលីវូដ​” នឹងដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​ថ្ងៃទី​០៥ ឧសភា ខាងមុខនេះ​

dnt-news :​ ក្រោយពី​ចំណាយ​ពេលវេលា និង​ថវិកា​ជាច្រើន​ដើម្បី​សម្រិតសម្រាំង​ក្នុងការ​ផលិត​រឿង​”​ប៉ុប​ពី​ទៅ​ហូលីវូដ​” រឿងនេះ​នឹងត្រូវ​ដាក់​បញ្ចាំង​នៅក្នុង​រោងភាពយន្ដ​ជាច្រើន​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ ទី ០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ខាងមុខនេះ ពិសេស​នឹង​ត្រៀម​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅក្រៅ​ប្រទេស​ថែមទៀត​ផង​។ គ្រា​ដែល​