នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​

6 Videos


ស្ត្រីសិចស៊ី នេត កេតសៈរីន ក្រោយពីរៀបការជាមួយស្វាមីជាជនជាតិបារាំង ទីបំផុតនាងបានផ្តល់ជាកម្លាំងចិត្ត និង ប្រិយមិត្តជាអ្នកគាំទ្រ យ៉ាងច្រើនលើសលប់ បានអធិដ្ឋានដល់នាង ក្រោយពីតាំងចិត្តចូលប្រតិបត្តិធម៌ និង បួសជាយាយជី ដើម្បីឧទ្ទិសជូនអ្នកម្តាយក្មេក ដែលកំពុងឈឺជរា ក្នុងអាយុគ្រប់ ១ សតវត្សរ៍ ។

នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​

នាង នេត បានទៅបួសកាលពីថ្ងៃទី ២៥-២៩ ខែមេសាកន្លងទៅនេះ មុននឹងទទួលការងារជាថ្មី ហើយក៏មានផែនការបួសជាយាយជី និង ប្រតិបត្តិធម៌ជាច្រើនខែទៀត ប៉ុន្តែកំណត់មិនទាន់បាន ដោយនាងកំពុងសុំវីសា ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតស្វាមី នៅប្រទេសបារាំង ទៅមើលថែម្តាយក្មេក ។

នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​

នាង នេត បាននិយាយថា «ខ្ញុំបានព្យាយាមផ្ញើវីដេអូ តាមរយៈស្វាមី ទៅជម្រាបអ្នកម្តាយ ព្រមទាំងអនុមោទនាបុណ្យកុសលជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ ក្រោយពីសូត្រមន្ត និង អង្គុយសមាធិ មុននឹងឱ្យអ្នកម្តាយក្មេកបានពោលពាក្យថា សាធុ ដើម្បីទទួលបុណ្យដែលឧទ្ទីសជូន» ៕ សូរ្យកាន្ត (សានុក)

នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​
នេត កេតសៈរីន បួស​ជា​យាយជី ឧទ្ទិស​ជូន​ដល់​ម្តាយក្មេក​មាន​អាយុ ១ សតវត្សរ៍​