អ្នក​គាំទ្រ​ស្ទើរ​ភាំង ពេល​ដឹង​កម្ពស់​ពិត​របស់​​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ក្មេង​ៗ​ទាំង​នេះ​

ភ្ជាប់​ជាមួយ​ទេពកោសល្យ​លើ​ឆាក​ដូចជា ការ​ច្រៀង​និង​រាំ​ កម្ពស់​ជា​រឿង​សំខាន់​មួយ​សម្រាប់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ។ ថ្មី​ៗ​នេះ អ្នក​លេង​អ៊ីនធឺណិត​បាន​នាំ​គ្នា​ពិភាក្សា​ពី​កម្ពស់​​ពិត​របស់​តារា​ប្រុស​ក្មេង​ៗ​មួយ​ចំនួន​ដោយ​យោង​តាម​ប្រវត្តិ​របស់​ពួក​គេ។ អ្នក​គាំទ្រ​ខ្លះ​ក៏​ភ្ញាក់ផ្អើល​ ក្រោយ​ដឹង​ពី​​កម្ពស់​តារា​ទាំង​នោះ៕ ​​

 

១.Takuya ក្រុម​ Cross Gene កម្ពស់ ១,៨៨​ម៉ែត្រ

 

អ្នក​គាំទ្រ​ស្ទើរ​ភាំង ពេល​ដឹង​កម្ពស់​ពិត​របស់​​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ក្មេង​ៗ​ទាំង​នេះ​

២. Zelo ក្រុម B.A.P កម្ពស់ ១,៨៨ម៉ែត្រ

 

អ្នក​គាំទ្រ​ស្ទើរ​ភាំង ពេល​ដឹង​កម្ពស់​ពិត​របស់​​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ក្មេង​ៗ​ទាំង​នេះ​

៣.Mingkyu ក្រុម SEVENTEEN កម្ពស់ ១,៨៥ ម៉ែត្រ

 

អ្នក​គាំទ្រ​ស្ទើរ​ភាំង ពេល​ដឹង​កម្ពស់​ពិត​របស់​​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ក្មេង​ៗ​ទាំង​នេះ​

៤. Chanyeol ក្រុម EXO កម្ពស់ ១,៨៦ម៉ែត្រ

 

អ្នក​គាំទ្រ​ស្ទើរ​ភាំង ពេល​ដឹង​កម្ពស់​ពិត​របស់​​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ក្មេង​ៗ​ទាំង​នេះ​

៥.Woozi ក្រុម SEVENTEEN កម្ពស់ ១,៦៤ម៉ែត្រ

 

អ្នក​គាំទ្រ​ស្ទើរ​ភាំង ពេល​ដឹង​កម្ពស់​ពិត​របស់​​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ក្មេង​ៗ​ទាំង​នេះ​

៦. Taeil ក្រុម Block Bកម្ពស់ ១,៦៧ម៉ែត្រ

 

អ្នក​គាំទ្រ​ស្ទើរ​ភាំង ពេល​ដឹង​កម្ពស់​ពិត​របស់​​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ក្មេង​ៗ​ទាំង​នេះ​

​​​៧. Jinhwan ក្រុម iKONកម្ពស់ ១,៦៥ម៉ែត្រ

 

អ្នក​គាំទ្រ​ស្ទើរ​ភាំង ពេល​ដឹង​កម្ពស់​ពិត​របស់​​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ក្មេង​ៗ​ទាំង​នេះ​

 

ចុចអាន៖មើល​សិន​មើល៍ តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​​រូប​ណា​មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់​ជាង​គេ?

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ koreaboo