តម្លៃ​ប្ញ​ស​ឈើ​រាង​ដូច​នារី​អាក្រាត មាន​ទីផ្សារ​មិនធម្មតា​!​

6 Videos


វេបសាយសៀងហៃអ៊ីស បានផ្សាយរូបភាពដ៏ចម្លែកភ្នែកមួយថា បានប្រទះឃើញបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ នៅទីក្រុងយីឆាង មណ្ឌលហ៊ូពឺយ កំពុងកាន់ប្ញសឈើមួយប្រភេទ មានលក្ខណៈចម្លែក គឺមានរូបរាងដូចស្ត្រីអាក្រាត មានជើងពីរ ដៃពីរ សុដនទាំងគូ ពិសេសមានប្រដាប់ភេទដូចមនុស្សស្រី ពេញលក្ខណៈជាមនុស្សស្រីដូច្នេះដែរ ។

តម្លៃ​ប្ញ​ស​ឈើ​រាង​ដូច​នារី​អាក្រាត មាន​ទីផ្សារ​មិនធម្មតា​!​

ប្ញសឈើសិចស៊ីនេះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកស្រុក និង សង្គមអនឡាញ ។ បុរសនេះបានអំពាវនាវលក់ប្ញសឈើនេះ ក្នុងតម្លៃ ១.២០០ យាន់ (ប្រាក់ចិន) ឬ ស្មើជាង ២០០ ដុល្លារសហរដ្ឋ ដែលប្ញសឈើនេះ ជាថ្នាំបុរាណចិនមួយប្រភេទ មានគុណសម្បត្តិអាចធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលរោគតាមបែបបុរាណចិន ។

តម្លៃ​ប្ញ​ស​ឈើ​រាង​ដូច​នារី​អាក្រាត មាន​ទីផ្សារ​មិនធម្មតា​!​

ទោះយ៉ាងណា ប្ញសឈើនេះ មិនមានព័ត៌មានថា ជាប្ញសឈើពិតប្រាកដ ឬ ក៏មិនមែន ហើយមិនទាន់ដឹងថា មានអ្នកទិញប្ញសឈើនេះហើយឬនៅដែរ ៕
សូរ្យកាន្ត (កាពូក)

តម្លៃ​ប្ញ​ស​ឈើ​រាង​ដូច​នារី​អាក្រាត មាន​ទីផ្សារ​មិនធម្មតា​!​
តម្លៃ​ប្ញ​ស​ឈើ​រាង​ដូច​នារី​អាក្រាត មាន​ទីផ្សារ​មិនធម្មតា​!​