អត្តពលិក ១៤ម៉ឺននាក់ ទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមការប្រកួត Toronto Marathon ២០១៦ នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ

ទីក្រុងតូរ៉ុនតូ៖ នៅថ្ងៃទី២  ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ គេហទំព័រស៊ីនហួរ បាននិយាយថា លោក Bryan Rusche ជនជាតិកាណាដា បានរត់មកដល់ទី ក្នុងព្រឹតិ្តការណ៍ នៃការប្រកួត រត់ម៉ារ៉ាតុងតូរ៉ុនតូ ២០១៦ “2016 Toronto Marathon ”  នៅទីក្រុង Toronto ប្រទេសកាណាដា។
ការប្រកួតនេះ បានទាកទាញ អត្តពលិកមកពី ជុំវិញពិភពលោក ១៤ម៉ឺននាក់ ចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំនៅ ថ្ងៃអាទិត្យនេះកន្លងទៅ៕

អត្តពលិក ១៤ម៉ឺននាក់ ទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមការប្រកួត Toronto Marathon ២០១៦ នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ

អត្តពលិក ១៤ម៉ឺននាក់ ទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមការប្រកួត Toronto Marathon ២០១៦ នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ

អត្តពលិក ១៤ម៉ឺននាក់ ទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមការប្រកួត Toronto Marathon ២០១៦ នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ

អត្តពលិក ១៤ម៉ឺននាក់ ទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមការប្រកួត Toronto Marathon ២០១៦ នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ

អត្តពលិក ១៤ម៉ឺននាក់ ទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមការប្រកួត Toronto Marathon ២០១៦ នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ

  • អត្តពលិក ១៤ម៉ឺននាក់ ទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមការប្រកួត Toronto Marathon ២០១៦ នៅទីក្រុងតូរ៉ុនតូ已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/02  Category:កំសាន្ត