​រកឃើញ​កាក់​សំរឹទ្ធ​សម័យ​រ៉ូ​ម៉ាំង​១៩​ថូ​នៅ​អេ​ស្ប៉ា​ញ ដែលមាន​តម្លៃ​រាប់លាន​ដុល្លារ​

 ​ក្រុមកម្មករ​នៅ​តំបន់ Tomares ក្រុង Seville  ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ បាន​រកឃើញ​កាក់​សម័យ​រ៉ូ​ម៉ាំង​ប្រមាណ​៦០០​គីឡូក្រាម ដែល​ដាក់​ក្នុង​ថូ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ចំនួន​១៩ ។ តាម​ជំនាញ​កាក់​សំរឹទ្ធ​ទាំងនោះ គឺជា​កំណប់ទ្រព្យ​តាំងពី​សតវត្សរ៍​ទី​៤ ដែលមាន​តម្លៃ​រាប់លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។​