ស្ថាប័នជំនាញ បានកំណត់វិញ្ញាសាប្រកួតកីឡាជាតិ លើកទី១

ស្ថាប័នជំនាញផ្នែកកីឡារបស់កម្ពុជា បានកំណត់ចំនួនវិញ្ញាសាដែលត្រូវដាក់ឲ្យប្រកួត ជាផ្លូវការ ក្នុងការប្រកួតកីឡាជាតិ ឬ National Games លើកទី១ ហើយ បន្ទាប់ពីមានការប្រជុំគ្នាជាច្រើនលើកមកនោះ។

បើតាមព័ត៌មាន ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើហ្វេសប៊ុកផ្លូវការការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកីឡា កាលពីល្ងាចថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញ បានឲ្យដឹងថា ការប្រកួតកីឡាជាតិ លើកទី១ត្រូវបានក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា រួមជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា បានកំណត់យក១៤ប្រភេទកីឡាឲ្យចូលរួម និងចំនួនវិញ្ញាសាប្រកួតមានដុចក្នុងរូបភាពដែលបានភ្ជាប់ជូន ខាងក្រោមនេះ៖

table

table1

table2

table3

table4

table5

table6

table7