យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​

6 Videos


កញ្ញា យូរី គឺជាតារាចម្រៀងមួយរូប ដែលមានជីវភាពរស់នៅស៊ីវីល័យ ទាំងការតុបតែងខ្លួន ការស្លៀកពាក់ និងការលេងម៉ូដរថយន្តជាដើម។ព្រោះកាលពីដើមឆ្នាំ ២០១៦ នេះ កញ្ញាទើបតែលក់រថយន្តម៉ាក ហាយឡែនឌ័រ មកទិញរថយន្តម៉ាក Starex ដែលមានតម្លៃជាងពីរម៉ឺនដុល្លារ ។

យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​

នៅពេលនេះ យូរី បានប្រាប់ថា នាង ជិតមានរថយន្តទំនើបម៉ាក Luxese ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយទៀត តែគម្រោងទិញរថយន្តថ្មីនេះ នាងមិនបានលក់រថយន្ត Starex ដែលជិះរាល់ថ្ងៃនេះទេ គឺទុកជិៈទាំងពីរគ្រឿងតែម្តង ។ យូរី បានបន្តថា រថយន្តម៉ាក Luxese ដែលនាងគ្រោងទិញនៅពេលខាងមុខនេះ នាងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថា ជាស៊េរីអ្វី និង ត្រៀមលុយចំនួនប៉ុន្មានទុកសម្រាប់ទិញនោះទេ គ្រាន់តែដឹងថា រថយន្តថ្មី ដែលនាងគ្រោងទិញគឺជាម៉ាក Luxese ស៊េរីទំនើបបន្តិច ហើយលុយសម្រាប់ទិញរថយន្តក្រោយនេះ មិនមែនជាលុយរបស់នាងដែលរកបានពីសិល្បៈទាំងស្រុងនោះទេ គឺនាងមានជំនួយខ្លះ ។

យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​

ប៉ុន្តែការឧបត្ថម្ភនេះ មិនមែននាងបានមកពីគូស្នេហ៍នោះទេ គឺម្តាយរបស់នាងជាអ្នកផ្តល់លុយបន្ថែម ព្រោះគាត់ចង់ឲ្យនាងជិៈរថយន្តដាច់ដោយឡែកមួយ សម្រាប់ការងារក្រៅសិល្បៈ ៕ តាន់ ចន្ថា

យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​
យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​
យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​
យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​
យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​
យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​
យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​
យូ​រី គ្រោង​ទិញ​រថយន្ត​ស៊េរី​ទំនើប​ជិះ​ឲ្យ​ផ្អើល​ម្តង​